Wywietlono posty znalezione dla frazy: Małgorzata Niezabitowska

Temat: Poranki w TOK FM
Nie twierdzę ani że PO jest bez wad, ani że wszystko, co się na Forum PiSssze, to kłamstwo.
Za wyjątkiem najbardziej prymitywnych klakierów i trolli, propagandyści nie zapominają o, czasem niemałej, ilości prawdy. Oczywiście, potraktowanej wybiórczo. Popatrzmy:

...Tusk po podwójnej klęsce wyborczej, opluwał i dzielił Polaków a wszystkie salonowe media mu w tym wtórowały zgodnym chórem...

Była podwójna klęska wyborcza Tuska i od pierwszych minut zwycięstwa towarzyszyła PiS-owie nieprzychylność mediów. To prawda. Ale nie cała. Po pierwsze, Tusk nie dość że nie pluł na Kaczyńskich, to jeszcze obiecywał poparcie dla mniejszościowego rządu, byle tylko nie instytucjonalizował związku z Samoobroną. Media, przytłaczająca część opinii publicznej była przeciw PiS, ale nie dlatego, że PiS wygrał, ale z powodu używania przez PiS oszczerstw (głodzenie na śmierć, neohitlerowskie koligacje Tuska, że wymienię najważniejsze). W tej samej kampanii, w finale kampanii prezydenckiej, szef sztabu wyborczego Tuska zdecydował "w stosunku do PiS-u nie będziemy stosować żadnych form kampanii negatywnej". Wiem, co mówię, kiedyś już to tłumaczyłem. Tak, że, nieprzychylność mediów, rzeczywista, nie wzięła się znikąd. Dalsze zaniechanie postawy pozytywnej, powszechne w PO, wzięło się z utraty nadziei w możliwość konstruktywnego działania, albowiem wszystkie dobre wysiłki zostaną obrócone w niwecz. Jak tak, zajmijmy się własnymi sprawami, wykorzystywaniem znajomości, robieniem interesów itd. To w dużej części prawda, ale ten stan rzeczy, w moim ich rozumieniu, obciąża PiS.
Dalej. Kiedy ostatecznemu zerwaniu współpracy z PO w okresie narzeczeńskim SamoPiSu towarzyszyły protesty na uczelniach, z wysokości ław rządowych powiedziano, że prowadzą je wichrzyciele, pogrobowcy komunistów z NZS. Było coś szczególnego w nazwaniu NZS-u postkomuną, z jednoczesnym obnoszeniem się z tradycją rodzinną przez wicepremiera Giertycha. I nie ma się co dziwić reakcji studenckich stacji radiowych.

W 2005 roku napisałem, że właśnie odebranie nadziei było największym złem, które skutki trwać będą przez lata. Wychodzi na to, że przez wiele lat.

Jeśli chodzi o tw, to choć kapusiostwo wydaje mi się ohydne, potrafię dziś zrozumieć i to, że wiele osób współpracowało z SB nie z własnej woli. A kiedy patrzę na skutki złamania Małgorzaty Niezabitowskiej (ona chyba naprawdę doprowadziła do wyparcia ze świadomości faktu współpracy - jakie to musiało być w jej rozumieniu zło, takie były jego
konsekwencje psychiczne, i jak się ukarałą?), przychodzą mi chodzący w chwale prokuratorzy, jak Kryże i podobni. Oni, przecież, nigdy tw nie byli.

A jednak, być może, przyjdzie kiedyś czas to wszystko wybaczyć. Oczywiście, nie wszystkim. Tacy ludzie, jak Gosiewski, sami wykluczają się ze społeczeństwa.
Ale szanuję samo uznanie możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności. To nadal rzadkość w PiS.
Pozdrowienia, j. Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: ILE MACIE W POLSCE ELEKTROWNI ATOMOWYCH?
TO SAMO JEST Z POLITYKOM>
STOLCMAN to nasz zydowski premier (kwasniewski)
1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
2. Boguslaw BAGSIK aferzysta, ukradl 4.5 mln.dol.
3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansow
4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow zyd.-kom.
5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ "Solidarnosc"
6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
7. Michal BONI b. Min.Pracy, liberal
8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolnosci
9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolnosci
10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansow
11. Andrzej CELINSKI Unia Wolnosci
12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolnosci
13. Elzbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansow
14. Wieslaw CHRZANOWSKI b. Marszalek Sejmu, przew.ZChN
15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
17. Ludwik DORM V-Przew. Poroz. Centrum
18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
19. Marek EDELMAN sztandarowa postac dzial. Zydow
20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolnosci
23. Aleksander GAWRONIK aferzysta
24. Bronislaw GEREMEK U.W. glowny ideolog Antypol.
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawcow Prasy
29. Jaroslaw KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
31. Wieslaw KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Slaski
33. Bronislaw KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolnosci
36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Wlasnosci
37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
38. Jacek KURON 1948 Szczecin likw. ZHP, czlonek KC PZPR, organizator
czerwonego harcerstwa
39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnetrznych
40. Aleksander KWASNIEWSKI byly czl.KC PZPR, przew.SLD
41. Barbara LABUDA Unia Wolnosci
42. Jan LITYNSKI Unia Wolnosci
43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
45. Wojciech MANN wlasciciel Radia KOLOR
46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
47. Maciej LETOWSKI zastepca red. naczelnego LAD-u
48. Krzysztof MATERNA wspolwlasciciel Radia KOLOR
49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolnosci
50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansow
52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansow
54. Tomasz NALECZ Unia Pracy
55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka
57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
58. Michal OGOREK tworca Antypolonizmu
59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolnosci
60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolnosci
61. Daniel PASSENT publicysta
62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa
63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolnosci
64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.
65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL
66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolnosci
68. Wieslaw ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie
70. Tadeusz ROSS tworca Antypolonizmu
71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, tworca Antypolonizmu
76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolnosci
77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolnosci
81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
82. Anna SZULC Prezenterka TVP
83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
84. Jacek TAYLOR Unia Wolnosci
85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postac Zydow w Posce
86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras.
rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE
88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia "ZET"
90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolnosci
92. Henryk WUJEC Unia Wolnosci
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia "ZET"
94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,
agentura zydowsko - niem.
95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

to tylko paru z znanych zydow.
_____________________________ Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Dlaczego SB ukrywała własne podsłuchy?
Dogmaty red. Czuchnowskiego
W dniu 5 kwietnia br. „Gazeta Wyborcza” ogłosiła na pierwszej stronie, że jej
dziennikarze (Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski) dotarli do instrukcji
MSW nakazującej esbekom „ukrywać, że źródłem ich informacji są podsłuchy. Mieli
je zamieniać na fałszywe raporty tajnych współpracowników”. Informację tę
podano jako podtytuł dużą czcionką. Po zapoznaniu się z tekstem zarządzenia
ministra Kiszczaka z 18 lutego 1982 r. stwierdziłem to, co może zrobić każdy
umiejący czytać po polsku człowiek. W punkcie 6 zarządzenia mowa jest
o „całkowitym zakonspirowaniu źródła pochodzenia” informacji uzyskanych
środkami techniki operacyjnej. Nigdzie nie ma jednak mowy, o przypisywaniu
informacji uzyskanych tą drogą tajnym współpracownikom SB. Miał natomiast o tym
mówić na procesie Małgorzaty Niezabitowskiej jeden z funkcjonariuszy SB. Proces
ten jest jednak na wniosek pani Niezabitowskiej tajny, w związku z czym nie ma
możliwości zweryfikowania treści składanych w jego trakcie zeznań. Istnieje
natomiast możliwość skonfrontowania informacji „GW”, z praktyką działania SB
utrwaloną w zachowanej dokumentacji. Wynika z niej, że w ramach zaostrzania
procedur wewnętrznych po wprowadzeniu stanu wojennego, SB dążąc do jak
najgłębszego zakonspirowania źródeł informacji, zaprzestała (jej
funkcjonariusze nie byli w tym zresztą do końca konsekwentni) oznaczania
dokumentów takimi skrótami jak PT (czyli podsłuch telefoniczny) czy „W’”
(kontrola korespondencji), ograniczając się jedynie do podawania kryptonimu
(np. źródło „Irena”). Ten kryptonim był jednak inny, niż kryptonim nadawany
tajnym współpracownikom.
Każdy, kto miał okazję czytać materiały SB, doskonale zdaje sobie sprawę, że
notatka sporządzona na podstawie rozmowy funkcjonariusza z agentem, różni się
w swej zawartości w zasadniczy sposób od tej uzyskanej za pomocą podsłuchu.
Świadomość tę powinien mieć również red. Wojciech Czuchnowski, który przed
ponad rokiem miał okazję zapoznać się z teczką tajnego współpracownika „Nowak”,
dotyczącą Małgorzaty Niezabitowskiej. Rozumiem, że dla red. Czuchnowskiego od
dokumentów SB oraz badających je historyków (podobne do mojego stanowisko w
dyskutowanej sprawie zajął m.in. prof. Andrzej Paczkowski), bardziej wiarygodne
są dzisiejsze zeznania funkcjonariuszy SB. Ma do tego pełne prawo. Szkoda
jednak, że zeznania te pozostają tajne, a jedynym źródłem naszej wiedzy na ich
temat są dziennikarze „GW”.
Zaskakująca jest wiara red. Czuchnowskiego w krótką pamięć czytelników jego
tekstów, którzy w środę czytają o odkryciu przez niego instrukcji nakazującej
czynić coś, czego w rzeczywistości nie nakazywała, zaś w czwartek dowiadują się
od tego samego autora, że to nie on tak twierdził, tylko esbek zeznający na
tajnym procesie. Przy okazji, w komentarzu „Dogmaty wiary dr. Dudka”, są
informowani o mojej osobie jako krytyku „GW’ i jednym z „najgorętszych
zwolenników tezy o bezwzględnej wiarygodności teczek bezpieki”. Pozostawiając
na boku intencje przyświecające publicystyce red. Czuchnowskiego na tematy
lustracyjne, chciałbym sprostować, że nigdy takiego poglądu nie głosiłem. Wręcz
przeciwnie, zawsze podkreślałem konieczność rzetelnej analizy dokumentów
historycznych (tak esbeckich, jak i wszystkich innych) oraz indywidualnej oceny
każdego przypadku współpracy z SB. Jeśli zatem któryś z nas jest dogmatykiem,
to raczej red. Czuchnowski, dla którego dokumenty SB są z definicji
niewiarygodne, w przeciwieństwie do ich autorów, występujących dziś jako
świadkowie na tajnych procesach lustracyjnych.

Dr hab. Antoni Dudek (IPN)
Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Antoni Dudek w teczkowej pułapce
W dniu 5 kwietnia br. „Gazeta Wyborcza” ogłosiła na pierwszej stronie, że jej
dziennikarze (Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski) dotarli do instrukcji
MSW nakazującej esbekom „ukrywać, że źródłem ich informacji są podsłuchy. Mieli
je zamieniać na fałszywe raporty tajnych współpracowników”. Informację tę
podano jako podtytuł dużą czcionką. Po zapoznaniu się z tekstem zarządzenia
ministra Kiszczaka z 18 lutego 1982 r. stwierdziłem to, co może zrobić każdy
umiejący czytać po polsku człowiek. W punkcie 6 zarządzenia mowa jest
o „całkowitym zakonspirowaniu źródła pochodzenia” informacji uzyskanych
środkami techniki operacyjnej. Nigdzie nie ma jednak mowy, o przypisywaniu
informacji uzyskanych tą drogą tajnym współpracownikom SB. Miał natomiast o tym
mówić na procesie Małgorzaty Niezabitowskiej jeden z funkcjonariuszy SB. Proces
ten jest jednak na wniosek pani Niezabitowskiej tajny, w związku z czym nie ma
możliwości zweryfikowania treści składanych w jego trakcie zeznań. Istnieje
natomiast możliwość skonfrontowania informacji „GW”, z praktyką działania SB
utrwaloną w zachowanej dokumentacji. Wynika z niej, że w ramach zaostrzania
procedur wewnętrznych po wprowadzeniu stanu wojennego, SB dążąc do jak
najgłębszego zakonspirowania źródeł informacji, zaprzestała (jej
funkcjonariusze nie byli w tym zresztą do końca konsekwentni) oznaczania
dokumentów takimi skrótami jak PT (czyli podsłuch telefoniczny) czy „W’”
(kontrola korespondencji), ograniczając się jedynie do podawania kryptonimu
(np. źródło „Irena”). Ten kryptonim był jednak inny, niż kryptonim nadawany
tajnym współpracownikom.
Każdy, kto miał okazję czytać materiały SB, doskonale zdaje sobie sprawę, że
notatka sporządzona na podstawie rozmowy funkcjonariusza z agentem, różni się
w swej zawartości w zasadniczy sposób od tej uzyskanej za pomocą podsłuchu.
Świadomość tę powinien mieć również red. Wojciech Czuchnowski, który przed
ponad rokiem miał okazję zapoznać się z teczką tajnego współpracownika „Nowak”,
dotyczącą Małgorzaty Niezabitowskiej. Rozumiem, że dla red. Czuchnowskiego od
dokumentów SB oraz badających je historyków (podobne do mojego stanowisko w
dyskutowanej sprawie zajął m.in. prof. Andrzej Paczkowski), bardziej wiarygodne
są dzisiejsze zeznania funkcjonariuszy SB. Ma do tego pełne prawo. Szkoda
jednak, że zeznania te pozostają tajne, a jedynym źródłem naszej wiedzy na ich
temat są dziennikarze „GW”.
Zaskakująca jest wiara red. Czuchnowskiego w krótką pamięć czytelników jego
tekstów, którzy w środę czytają o odkryciu przez niego instrukcji nakazującej
czynić coś, czego w rzeczywistości nie nakazywała, zaś w czwartek dowiadują się
od tego samego autora, że to nie on tak twierdził, tylko esbek zeznający na
tajnym procesie. Przy okazji, w komentarzu „Dogmaty wiary dr. Dudka”, są
informowani o mojej osobie jako krytyku „GW’ i jednym z „najgorętszych
zwolenników tezy o bezwzględnej wiarygodności teczek bezpieki”. Pozostawiając
na boku intencje przyświecające publicystyce red. Czuchnowskiego na tematy
lustracyjne, chciałbym sprostować, że nigdy takiego poglądu nie głosiłem. Wręcz
przeciwnie, zawsze podkreślałem konieczność rzetelnej analizy dokumentów
historycznych (tak esbeckich, jak i wszystkich innych) oraz indywidualnej oceny
każdego przypadku współpracy z SB. Jeśli zatem któryś z nas jest dogmatykiem,
to raczej red. Czuchnowski, dla którego dokumenty SB są z definicji
niewiarygodne, w przeciwieństwie do ich autorów, występujących dziś jako
świadkowie na tajnych procesach lustracyjnych.

Dr hab. Antoni Dudek (IPN)

Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Balcerowicz i Penderecki z Orderem Orła Białego
czerwony_zlodziej napisała:
> Dlaczego o najwyższym odznaczeniu państwowym w
> większości decydują "Polacy" innej narodowości?


Też się nad tym zastanawiam!

Wyszperałam w necie:

2001-05-03
Odznaczenia w Pałacu Prezydenckim
3 maja 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski wręczył w
Pałacu Prezydenckim ordery i odznaczenia.
· Orderem Orła Białego odznaczony został: - w uznaniu znamienitych zasług dla
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bohdan OSADCZUK
· Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: - za wybitne
zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony
zabytków Krakowa Pan Tadeusz CHRZANOWSKI - za wybitne zasługi dla onkologii
polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Pan Tadeusz
KOSZAROWSKI - za wybitne zasługi dla urologii polskiej, za osiągnięcia w pracy
naukowej i dydaktycznej Pan Stefan WESOŁOWSKI
· Krzyżem Komandorskim Z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: -
za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej Pan Jan CIECHANOWSKI -
za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej
Pan Wiesław OCHMAN - za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promocję w
świecie Pan Tadeusz STRUGAŁA - za wybitne zasługi w pracy naukowej i
dydaktycznej Pan Hieronim SZCZEGÓŁA - za wybitne zasługi dla wymiaru
sprawiedliwości Pan Jan WASILEWSKI
· Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali - za
wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska kombatanckiego Pan Tadeusz
BEDNAREK - za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w
działalności społecznej Pan Andrzej BRATKOWSKI - za wybitne osiągnięcia w pracy
naukowo-badawczej, za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej Pan Janusz
DIETRYCH - za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny, za osiągnięcia w pracy
naukowo-badawczej Pan pułkownik Eugeniusz DZIUK - za wybitne zasługi dla
rozwoju gospodarki finansowej kraju Pani Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ - za wybitne
zasługi w twórczości filmowej Pan Marek PIWOWSKI - za wybitne zasługi w
upamiętnianiu historii i prawdy o obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu Pan Jerzy
WRÓBLEWSKI
· Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: - za wybitne
zasługi w pracy dziennikarskiej i społecznej Pan Ryszard BADOWSKI - za wybitne
zasługi dla kultury polskiej i jej promocję w świecie Pan Jerzy BOJAR - za
wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i społecznej Pani Halina BORTNOWSKA-
DĄBROWSKA - za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej Pan Ryszard
BROŻYNIAK - za wybitne zasługi dla kultury polskiej Pani Eleonora HARENDARSKA -
za wybitne zasługi w propagowaniu osiągnięć polskiej transformacji Pan Waldemar
KUCZYŃSKI - za wybitne zasługi w propagowaniu osiągnięć polskiej transformacji
Pani Małgorzata NIEZABITOWSKA - za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości
Pani Barbara PIWNIK - za wybitne zasługi w działalności na rzecz Służby
Więziennej Pan Jan PYRCAK - za wybitne zasługi dla kultury polskiej Pani Anda
ROTTENBERG - za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej
Pani Teresa TORAŃSKA
· Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: - za
wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska wiejskiego Pani
Irena DRAGAN - za wybitne zasługi w długoletniej działalności radiowej Pan
Witold GRABOŚ - za wybitne osiągnięcia sportowe Pani Dorota IDZI - za wybitne
zasługi w pracy artystycznej Pani Teresa JAKUBOWSKA-DRZEWIECKA - za wybitne
zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju Pan pułkownik Andrzej
KOSTRZEWSKI - za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki polskiej, za osiągnięcia
w działalności społecznej Pan Tomasz KOWALSKI - za wybitne zasługi w pracy
naukowo-dydaktycznej Pan Piotr KRUSZYŃSKI - za wybitne zasługi dla rozwoju
budownictwa Pan Stanisław OGRYZEK - za wybitne zasługi w twórczości
artystycznej Pan Jan WOŁEK

Powpisujcie sobie do wyszukiwarek te nazwiska i zobaczcie ile oni mają
wspólnego z Polską i Narodem Polski (z pominięciem może kilku nazwisk)Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Lampa do czytania
Lampa do czytania
Po przeczytaniu rozmowy z Pawłem Duninem -Wąsowiczem (GW z 24 kwietnia 2009),
w której pojawiła się informacja o „Bluszczu”, poczułam się wywołana do
tablicy, ponieważ mam przyjemność kierować tym pismem. Mogłabym rozpocząć
polemikę na temat tego, co znaczy literatura popularna i niszowa, mogłabym
próbować udowadniać, że to, co niszowe, wcale nie musi być lepsze od tego, co
popularne, bo są to subiektywne oceny, mogłabym wyjaśnić, że „Bluszcz” z
założenia promuje nie tylko jeden nurt, ale cały przekrój tego, co dzieje się
w literaturze oraz grafice (obok Endo i Maryny Tomaszewskiej stałą
ilustratorką jest na przykład Agata Stomma, a część dla dzieci projektuje
Bohdan Butenko). Mogłabym wytknąć autorowi nieznajomość pisma i jego pobieżną
analizę, bo wbrew temu, co sądzi Paweł Dunin-Wąsowicz oprócz Małgorzaty
Kalicińskiej i Katarzyny Grocholi (która notabene jest autorką świetnej
powieści „Trzepot skrzydeł”) w „Bluszczu” pojawiają się: Małgorzata
Niezabitowska, Marsha Mehran, Juliusz Machulski, Edgar Keret, Paweł Huelle,
Tomasz Piątek, Antoni Libera, Oksana Zabużko, Magdalena Tulli, Jaś Kapela,
Sylwia Chutnik, że wywiadu z Kuczokiem wcale nie przeprowadził Roman
Kurkiewicz, jak mylnie pisze p. Dunin-Wąsowicz, i może pospierać się, ile
Kuczoka w tymże wywiadzie. Mogłabym wskazać, że oprócz Kuczoka w „Bluszczu”
były wcale nie maciupeńkie wywiady z Zeruyą Shalev, Małgorzatą Szejnert,
Jackiem Dehnelem, Andrzejem Bartem czy Krzysztofem Vargą, mogłabym się nawet
trochę unieść na lekko szowinistyczny ton Pawła Dunina-Wąsowicza i zaczepnie
zapytać, dlaczego jako przykład literatury słabej pojawiły się autorki kobiece
w analogii do literatury lepszej, czyli męskiej (dlaczego, panie Pawle?),
mogłabym zwrócić uwagę na to, że „Bluszcz”, organizując konkursy literackie
(np. zbiór polskich legend), aktywizuje małe ośrodki kulturalne i pamięta, że
poza Warszawą jest jeszcze parę innych miejsc, gdzie ludzie kochają książki,
że promuje młode talenty literackie (takie jak Zuzanna Głowacka, Edyta Szałek,
Patrycja Todo czy Dawid Rosenbaum) i graficzne (Kalina Możdżyńska). Mogłabym
nawet posłużyć się cyframi i zacząć spierać, czy sprzedaż „Bluszcza” na
poziomie 40 tysięcy egzemplarzy jest sprzedażą lepszą czy gorszą od 1500
sprzedawanych miesięcznie numerów „Lampy i Iskry Bożej” , o czym wspomina p.
Dunin-Wąsowicz, i czy 200 tekstów (na różne tematy, w różnej formie i
objętości, bo raz są to opowiadania, innym razem – limeryki), które
miesięcznie napływają do „Bluszcza” – to dużo, czy mało. Mogłabym, ale tego
nie zrobię. Bo uważam, że w czasach, kiedy czytelnictwo jest na tak niskim
poziomie, wszystkie literackie i paraliterackie pisma powinny się wspierać, a
nie zwalczać. Gdyby jednak pan Paweł Dunin-Wąsowicz zechciał podjąć dyskusję,
służę swoją osobą.
Życząc „Lampie i Iskrze Bożej” powodzenia,
Joanna Laprus-Mikulska
Redaktor naczelna miesięcznika „Bluszcz” Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Lustracja
wywiad z Dudkiem
"Wojciech Czuchnowski, Dominika Wielowieyska: Dla historyków z IPN-u ustawa
lustracyjna jest fantastyczna - są panami życia obywateli. Będą teraz władczym
gestem wskazywać: "Ty jesteś agentem, a ciebie na razie oszczędzimy".

Antoni Dudek: Nie dam się wciągnąć w propagandową akcję oczerniającą IPN.
Niemniej od początku byłem za tym, by odejść od urzędowej lustracji i po prostu
otworzyć archiwa. Ustawa lustracyjna powinna składać się z trzech artykułów:
zgromadzone w IPN-ie materiały są jawne; IPN nie udostępnia informacji
naruszających czyjąś sferę intymną; wszystkie spory, które wynikną z ujawnienia
archiwów, będą rozstrzygane na podstawie kodeksu cywilnego. Przy takim
rozwiązaniu IPN nie ma żadnej władzy, nie tworzy list i zajmuje się jedynie
udostępnianiem archiwów oraz badaniem ich zawartości."

"Po naszej stronie jest orzeczenie sądu w sprawie Małgorzaty Niezabitowskiej, bo
tam sędziowie dostrzegli taki proceder.

- Orzeczenie sądu I instancji. Zobaczymy, czy będzie II instancja i jaki w niej
zapadnie wyrok.

Pana nie przekona żadna instancja.

- Bo ja znam te dokumenty. Ubolewam, że to był tajny proces, bo być może gdybym
znał zeznania wszystkich świadków, zmieniłbym zdanie. W ustnym uzasadnieniu
wyroku sąd stwierdził, że ma wątpliwości, które rozstrzyga na korzyść
lustrowanej. I ma do tego pełne prawo. Ale dlaczego ja, jako historyk, nie mam
mieć prawa do oceny dokumentów TW "Nowaka"? Uważam też, że mam prawo ocenić jako
kompromitujący wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Mariana Jurczyka, przywódcy
"Solidarności" ze Szczecina. Bo jeżeli te dowody, które się w jego sprawie
zachowały, nie wystarczą, by orzec, że ktoś był TW, to znaczy, że w ogóle nie ma
przekonujących dowodów. Chyba, że ktoś sam się przyzna."

"Nie dostrzega Pan, że bohaterowie, którzy ryzykowali w PRL karierę, zdrowie,
nawet życie, by Polska odzyskała wolność, dziś muszą się spierać z historykami,
często o wiele młodszymi, którzy wyciągają teczki i zaczynają nimi żonglować?

- Pani proponuje, żebyśmy ustawowo objęli pewne osoby zakazem krytyki?

Pan przechodzi spokojnie do porządku dziennego nad tym, że nazwisko Lecha Wałęsy
znajdzie się na liście OZI.

- Nie wiem, czy się znajdzie. Znam część dokumentów, które go dotyczą. Sądzę, że
te najważniejsze, dotyczące TW "Bolek", zostały zniszczone w pierwszej połowie
lat 90. Wśród oryginalnych dokumentów mamy głównie do czynienia z takimi, które
mają charakter poszlakowy. Dla jednych będą one wystarczającym dowodem
współpracy, dla innych nie.

A dla Pana?

- Ja jeszcze poczekam na wyniki dalszych poszukiwań w archiwum.
"
serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34314,4027789.html?as=1&ias=4&startsz=x
Przeczytaj wicej postw z tematuStrona 4 z 4 • Wyszukiwarka znalaza 212 wynikw • 1, 2, 3, 4