Wywietlono posty znalezione dla frazy: Matka Boska Katyńska

Temat: Prezydent na Westerplatte: Polacy nie znają pok...
wzwod_poranny napisał:

> > Moskal raźno naciera,
> Prze Polaków do Gdańska,
> A z niebiosów spoziera -
> Matka Boska Kazańska

Moskal jużek w ojczyznie
w Gdansku dzisiaj mac swińska
A z niebiosow spoziera
Matka Boska Katyńska Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Ile matek miał Chrystus ???
Ile matek miał Chrystus ???
matka boska częstochowska ?
matka boska fatimska ?
matka boska różańcowa ?
matka boska piekarska ?
matka boska ostrobramska ?
matka boska licheńska ?
matka boska cygańska ?
matka boska wspomożycielka wrocławia ?
matka boska kazańska ?
matka boska myślenicka ?
matka boska powodziowa ?
matka boska katyńska ?
matka boska gromniczna ?
najbardziej podoba mi się "matka boska vel bozia"
www.racjonalista.pl/pdf.php/s,1250
www.rozancowe-karty.com.pl/pl/wzory_maryja.htm
i jeszcze wiele wiele innych
czy ktoś mi wyjaśni o co chodzi ???


__wszystkie matki boskie módlcie się za nami___ Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Rosja: Zamordowani w Katyniu, nie są ofiarami repr
Sława!
Jak już wspomniałem, książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w
zasadzie do wszystkich Polaków. Pozwolę sobie jednak wskazać na dwie grupy,
które w sposób szczególny winny wykazać zainteresowanie recenzowaną pozycją.
Pierwszą z nich stanowi młodzież szkolna. Recenzowana praca winna znaleźć się w
każdej szkolnej bibliotece. Drugą grupę stanowi Wojsko Polskie, dla którego
słowo „Katyń” winno odgrywać fundamentalne znaczenie. W mogiłach katyńskich
znalazło się bowiem 10% przedwojennej kadry oficerskiej. Należy mieć nadzieję,
że Zbrodnia katyńska w świetle prawa stanie się lekturą obowiązkową nie tylko
dla prawników, ale dla tych wszystkich, którym słowo „Katyń” nie jest obojętne.

Modlitwa Rodzin Katyńskich

Matko Boża Katyńska!
Matko Miłosierdzia i Pojednania!
W Twoje ramiona oddajemy wszystkich zamordowanych na Wschodzie. Z żywą wiarą w
świętych obcowanie prosimy Cię, Matko, przygarnij ich i oddaj Twojemu Synowi.
Matko Bolesna, pocieszaj tych, których serca jeszcze krwawią po stracie
Najbliższych. Daj łaskę, aby jak najszybciej powstały polskie cmentarze na
Wschodzie i Sanktuarium Miłosierdzia i Pojednania w Katyniu.
Matko Pokoju, daj nam łaskę życia godnego tych, którzy zginęli za Ojczyznę,
stając się ceną naszej wolności. Uczyń ich fundamentem odrodzenia i pojednania
narodów w imię Chrystusa, który miłuje i przebacza.
Amen

Ks. Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Jędrejek, Zbrodnia katyńska w świetle prawa,
Warszawa – Londyn – Orchard Lake – Pelplin 2004, Wydawnictwo Diecezji
Pelplińskiej „Bernardinum”, wstęp – prezydent Ryszard Kaczorowski, ss. 524.
Informacje o działalności Fundacji dostępne są też na stronie internetowej:
www.golgotawschodu.pl


Pozdrawiam i zapraszam na:
Forum Słowiańskie Przeczytaj wicej postw z tematuTemat: Słowo - Modlitwa Kapelana Pomordowanych na Wschodzie
Słowo - Modlitwa Kapelana Pomordowanych na Wschodzie

którego nie dozwolono wypowiedzieć podczas ceremonii otwarcia cmentarza w
Katyniu
Po 60 latach staję tutaj w lesie katyńskim i wołam do mojej Ojczyzny i do
świata. To miejsce nie może być zapomniane i zlekceważone - bo tutaj
dokonała się jedna z najstraszliwszych zbrodni w dziejach ludzkości. Tutaj
zabito i wrzucono do dołów śmierci 4.556 oficerów polskich, niewinnych
ludzi, tylko dlatego że byli Polakami. Tutaj zabito prawdę i sumienie
narodów świata, które, zastraszone, przez 50 lat milczały, chociaż znały
prawdę Katynia.
Zbrodnia hitlerowska została nazwana po imieniu i osądzona. Holokaust narodu
żydowskiego stale jest piętnowany. A ludobójstwo NKWD? A polska Golgota
Wschodu? Żadnego sądu międzynarodowego, żadnej sprawiedliwości. Nadal
udawanie, że nic się nie stało i lekceważenie naszej narodowej dumy i
naszych praw.
Bracia moi Pomordowani, czy nie zasłużyliście na obecność najwyższych władz
obu narodów nawet teraz, gdy nadeszła godzina prawdy, czas na zrobienie
rachunku sumienia?
Czy nie należy się Wam Polski Wojskowy Cmentarz w najwspanialszym
monumentalnym kształcie budowany przez cały Naród, z udziałem tysięcy
Polaków? Bracia moi, nie dość, że Was zamordowano, nie dość, że przez 50 lat
Związek Sowiecki kłamał na oczach świata. Do dzisiaj sprawa Katynia jest
przedmiotem politycznych przetargów, umniejszania i wyciszania. Jak długo
można żyć w takiej niesprawiedliwości i pogardzie?
Polsko moja, Polsko!
60 lat oczekiwania, dramatyczne losy rodzin Pomordowanych, śmierć
najbliższych, deportacje, prześladowanie, moralne dręczenie. Nareszcie
otwarcie cmentarza i znowu udręka dla tych, którzy pragnęli tutaj przybyć.
Termin w ostatniej chwili, ograniczona możliwość udziału, brak szacunku dla
cierpiących, dla podstawowych ludzkich praw.
Prawdziwie polska Golgota Wschodu nie skończyła się.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami!
Dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj stanąć i nazwać po imieniu to
dramatyczne doświadczenie cierpienia i śmierci najwspanialszych synów
naszego Narodu.
Boże Miłosierny, ten wielki ból podnosimy aż do przebitego serca Twojego
Syna - Jezusa Chrystusa. Całe to dziejowe doświadczenie nazywamy polską
Golgotą Wschodu. Przyrzekamy, że nie zapomnimy o tym apokaliptycznym
doświadczeniu. Uczynimy je częścią naszej narodowej tożsamości. Stefan
Kardynał Wyszyński ostrzegał nas: "Naród bez przeszłości jest godny
współczucia. Naród, który nie może nawiązywać do dziejów, który nie może
wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością - jest narodem
niewolniczym. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie
własnego istnienia".
Święty Boże! Przyrzekamy Ci strzec daru wolności, za który ONI tak drogo
zapłacili. Prawdy będziemy zawsze szukać i godności swojej bronić.
Czujemy wielki ból, nie jesteśmy ślepi, pamiętamy, ale nie chcemy zemsty. W
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - przebaczamy!
Szczególne słowa kieruję do Was, bracia ze Wschodu. Do Was wszystkich,
którzy również strasznie cierpieliście i byliście udręczeni zbrodniczym
systemem komunistycznym. W Imię Boże przebaczamy!
Matko Boża Katyńska, która stałaś pod krzyżem swojego Syna, niewinnego
Zbawcy, bądź nam Orędowniczką, Pociechą i Nadzieją. Wyproś nam moc i
prawość, abyśmy byli godni ofiary tych, którzy na tej ziemi spoczywają.
Katyń, 28 lipca 2000 r.
ks. Zdzisław Peszkowski

Nasz Dziennik

Przeczytaj wicej postw z tematu